Gå till innehåll
Logotype

Säkerhet

STÖD FÖR VÅR VERKSAMHET

Säkerhetsorganisationen består av Securitas, ambulanssjukvård, ackrediteringsvakter och sjuksköterskor som finns på plats.

Securitas nås alltid på 076-113 64 79 för t ex låsning/upplåsning.
Lägg in detta nummer i din telefon ifall du tror att du kan behöva nå dem under evenemanget, så att du har det nära tillhands.
OBS! ej för olyckor / tillbud, då ringer du 112

Övrigt: Gör dig bekant med säkerhetsorganisationen! Se dig omkring, var finns hjärtstartare? Hur tillkalla din chef?
Gör dig informerad!

Säkerhetschef: Elisabeth Rolandsson, 070-669 69 23.

TVEKA INTE - INGRIP

Alla funktionärer under evenemanget har ett säkerhetsansvar!
Detta fullgör du genom att vara aktiv och vaksam, samt rapporterar allt som faller utanför det normala. En rapport för mycket är bättre än en för lite. Rapport lämnas till närmaste chef, dock i brådskande fall direkt till säkerhetschefen.

VID OLYCKA/TILLBUD

 • Sjukvårdare finns i tornhuset under tränings- och tävlingstider.
 • Ambulans är på plats under officiell träning och tävling.
 • Jourläkare kan kontaktas hela veckan.
 • Hjärtstartare finns vid Utsikten, i Sekretariatet, Mediahuset, Tornhuset
 • Meddela Säkerhetschefen vad som hänt.
 • Hjälp till att hålla evakueringsväg öppen.
 • Skapa utrymme för agerande personal (håll nyfikna på avstånd).
 • Var därefter beredd att hjälpa till på platsen, tex hämta något.

VID BRAND

 • Larma 112
 • Rädda liv
 • Evakuera