Förklaring av skidskytteord

Förklaring av mer eller mindre främmande ord på evenemaget.

 

Accreditation                                    

Anti Doping                                                    

Arctura Platina Lounge                                  

Competition office                                           

Commentary positions                                    

European Broadcasting Union (EBU)            

Host Broadcaster                                              

IBC – Internationl Broadcast Centre             

IBU                                                                       

Mixed Zone                                                     

Main Press Centre                                            

OC-taxi                                                                

OC                                                                        

Public Village                                                   

Stadiumproduction Speaker                          

Studio platform                                                

Team Captains Meeting                                  

Timing                                                                

TV Compound                                                   

Waxcabin village                                            

WCR Lounge 2019                                           

Ackreditering, Accreditation Office, Nya Östersund Arena (ishallen)

Anti-dopingkontroll, World Cup Centre

Restaurang för VIP på Arctura

Tävlingssekretariat, World Cup Office

Kommentatorshytter på huvudläktaren

Tillsammans med SVT beslutar EBU om sändningstider WCH

Huvudvärd (SVT) för alla TV-/radiobolag

TV-bolagens kontor, finns enbart på VM

Internationella skidskytteförbundet

Område där intervjuer med åkarna sker

Presscenter för media där bland annat presskonferenser hålls

Taxiservice för evenemangets egna transporter, World Cup Centre

Organisationskommiten

Området där sponsorerna håller till

Plats för speaker och stadionproducent, World Cup Office (2:a vån.)

TV-studios

Möteslokal för lagledarmöten, Clarion

SIWI-data & Kurvinens platser, World Cup Office (2:a vån.)

Området för TV bussar

Vallabodsområde

Restaurang för VIP på stadion

2019-02-14T13:22:35+00:00