Covid -19

Säkerhet först och tävlingar utan publik
Organisationskommittén förhåller sig noga till gällande krav och restriktioner i Sverige. Dessutom har man krav från IBU att följa deras regelverk med tydliga föreskrifter och procedurer för att minimera smitta och motverka smittspridning.  Den 4 mars rapporterade IBU att  totalt under säsongen har 12 200 covidtest genomförts med totalt 53 positiva fall vilket innebär knappt 0,5%.  De aktuella personerna blev satta i karantän respektive isolering.

Det blir ett evenemang med en så kompakt organisation som möjligt och utan publik på plats.


      

Information om åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19.

Viruset sprids genom droppsmitta, exempelvis hostningar, nysningar. Det sprids också genom kontaktsmitta, när man tar på någon yta där viruset finns.

Det är flera åtgärder som behövs för att stoppa smittspridningen.

Stanna hemma vid symtom

Det absolut viktigaste är att du som funktionär stannar hemma och inte kommer till arenan för att arbeta om du har minsta lilla symtom.

Hosta, feber,andningsbesvär,snuva.nästäppa,halsont,huvudvärk,illamående,muskel och ledvärk, nedsatt lukt-o smaksinne, diarre

Om någon i ditt hushåll har symtom så ska du testa dig och invänta svar innan du arbetar vid arenan.

Avstånd till andra personer

När du arbetar ska du hålla avstånd till andra personer både utomhus och inomhus. Avståndet ska vara minst 2 meter.

Handhygien

Det är viktigt att du tvättar händerna ofta och vid speciella tillfällen som du blir anvisad om, använder handsprit.

Munskydd

En av åtgärderna för att förebygga smitta mellan personer som inte har utvecklat symtom på covid-19 är att använda munskydd. Munskyddet används vid de situationer när det kan vara svårt att hålla 2 meters avstånd.

OBS! Under tävlingarna och inom arenans område ska du använda munskydd hela tiden!

Hur du tar på och av munskydd och vad som gäller när du ska äta, se instruktion nedan.

Matservering

  • Har du ett munskydd för inomhusbruk, så slänger du detta innan du äter. Sprita händer innan du hämtar ut maten.  Se till att hålla avstånd, det vill säga vid mathämtning, kaffehämtning eller liknande.
  • De som har munskydd för utomhusbruk drar ner munskyddet under hakan när man äter (lägg inte på bordet).
  • Sitt ned när du äter. Mingla inte då bidrar du till att det kan uppkomma trängsel.
  • Möblera inte om. Max fyra personer per bord gäller. Möbleringen är placerad för att minska risken för smittspridning och för att trängsel inte ska uppstå.
  • Dela i första hand bord med de du arbetat närmast.
  • Innan du går ut från matserveringen så spritar du händerna.
2021-03-09T17:19:11+00:00