Utrymning

Du måste alltid ha klart för dig var uppsamlingsplatser är belägna och hur man tar sig dit. Händer något som föranleder utrymning av Skidstadion skall du hjälpa till att visa åskådare med flera vägen till uppsamlingsplats. Se bild på utrymningsvägar.

Emergency exits

OBS! Samlingsplats ängen öster om ÖSK-vägen.

emergency exits

OBS! Samlingsplats Östersunds Arena.

2019-08-06T12:30:23+00:00