Tveka inte, ingrip!

Alla funktionärer under evenemanget har ett säkerhetsansvar!
Detta fullgör du genom att vara aktiv och vaksam, samt rapporterar allt som faller utanför det normala. En rapport för mycket är bättre än en för lite. Rapport lämnas till närmaste chef, dock i brådskande fall direkt till säkerhetschefen.

VID OLYCKA/TILLBUD

  • Sjukvårdare och läkare finns i publikområdet under evenemangets öppettider.
  • Hjärtstartare finns vid Utsikten, i Sekretariatet, Mediahuset, Tornhuset, VIP-tältet, Ferrys och Publiktältet.
  • Meddela Säkerhetschefen vad som hänt.
  • Hjälp till att hålla evakueringsväg öppen.
  • Skapa utrymme för agerande personal (håll nyfikna på avstånd).
  • Var därefter beredd att hjälpa till på platsen, tex hämta något.

VID BRAND

  • Larma 112
  • Rädda liv
  • Evakuera
2019-08-06T12:28:24+00:00