Tveka inte, ingrip

Alla vi funktionärer vid VM 2019 har ett säkerhetsansvar.

Detta fullgör du genom att vara aktiv och vaksam samt att rapportera allt som faller utanför det normala.

En rapport för mycket är bättre än en för lite. Rapport lämnas till närmaste chef,

dock i brådskande fall direkt till säkerhetschefen

VID OLYCKA/TILLBUD

  • För att snabbt få bästa hjälp till platsen för det inträffade:
  • Sjukvårdare och läkare finns i publikområdet.
  • Hjärtstartare finns vid Utsikten, i Sekretariatet, Mediahuset, Tornhuset, VIP-tältet, Ferrys och Publiktältet
  • Meddela Säkerhetschefen vad som hänt
  • Hjälp till att hålla evakueringsväg öppen

Skapa utrymme för agerande personal (håll nyfikna på avstånd)

Var därefter beredd att hjälpa till på platsen.

VID BRAND

  • Larma 112
  • Rädda liv
  • Evakuera
2019-02-14T11:09:18+00:00