Stöd för vår verksamhet

Säkerheten omfattar Trafik- och Ordningspolis, Securitas, Ambulanssjukvård, Tävlingsläkare och sjuksköterskor som finns på plats. Dessutom finns kommunens Räddningstjänst och POSOM-personal i beredskap.

Securitas nås alltid på 076-113 64 79 för t ex låsning/upplåsning. OBS! ej för olyckor / tillbud.

Övrigt: Gör dig bekant med säkerhetsorganisationen! Var finns hjärtstartare? Var finns Infopoint? Hur tillkalla din chef? Gör dig informerad! Gör dig informerad!

Säkerhetschef: Åke Hjelm, 070-607 43 90.

Tveka aldrig! – Ingrip! Var aktiv!

2019-02-14T11:17:47+00:00