Stöd för vår verksamhet

Säkerheten omfattar Trafik- och Ordningspolis, Securitas, Ambulanssjukvård, Tävlingsläkare och sjuksköterskor som finns på plats. Dessutom finns kommunens Räddningstjänst och POSOM-personal i beredskap.

Securitas nås alltid på 076-113 64 79 för t ex låsning/upplåsning. OBS! ej för olyckor / tillbud.

Övrigt: Gör dig bekant med säkerhetsorganisationen! Se dig omkring, var finns hjärtstartare? Var finns Infopoint? Hur tillkalla din chef?
Gör dig informerad! Gör dig informerad!

Säkerhetschef: Bertil Åström, 070-317 94 25.

Tveka aldrig! – Ingrip! Var aktiv!

2019-08-06T12:43:02+00:00