Stöd för vår verksamhet

Säkerheten omfattar Securitas, Ambulanssjukvård och sjuksköterskor som finns på plats. Dessutom finns kommunens Räddningstjänst och POSOM-personal i beredskap. 

Securitas nås alltid på 076-113 64 79 för t ex låsning/upplåsning.
Lägg in detta nummer i din telefon ifall du tror att du kan behöva nå dem under evenemanget, så att du har det nära tillhands.
OBS! ej för olyckor / tillbud, då ringer du 112

Övrigt: Gör dig bekant med säkerhetsorganisationen! Se dig omkring, var finns hjärtstartare?  Hur tillkalla din chef?
Gör dig informerad! Gör dig informerad!

Säkerhetschef: Bertil Åström, 070-317 94 25.

Tveka aldrig! – Ingrip! Var aktiv!

2021-03-04T10:35:08+00:00