Hållbarhet

Vår Hållbarhetscertifiering förpliktigar

Alla funktionärer är bärare av vår hållbarhetsvision och vi hoppas du hjälper till att förmedla detta i alla möten med våra besökare, aktiva – media – publik.

Biathlon Events AB är från och med VM 2019 certifierade enligt ISO 20121:2012 Hållbarhet vid evenemang. Ev länk till certifikatet Det innebär att vi har ett fastställt Ledningssystem för hållbarhet och att en oberoende revisor granskar vårt arbete i förhållande till ett flertal olika parametrar. Certifieringen innebär att vi är med i ett sällskap av stora idrottsarrangörer, t ex OS i London 2012, OS i Paris 2024 (ansökare), Franska Öppna Roland-Garros, Youth Olympic Games Lillehammer 2016

Vi är också som enda evenemangsarrangör inom idrott anslutna till regeringens handlingsprogram Fossilfritt Sverige liksom en av två evenemangsarrangörer i Sverige inom idrott till handlingsprogrammet Sports for Climate Action Declaration utlyst av FN för att stödja Parisöverenskommelsen om klimatet.

Varför arbetar vi så mycket med hållbarheten?

Ingen av oss har undgått att klimatet inte är stabilt över lång tid. Många av oss märker att antalet varmluftsinbrott på vintern, med tö och isiga trottoarer, har blivit vanligare nu än under senare delen av 1900-talet. Det internationella politiska arbetet har gjort en överenskommelse om att undvika en global temperaturökning över 2 grader Celsius med sikte på att det ska stanna vid 1,5 grader, den s.k. Parisöverenskommelsen. Dessa mål gäller för hela klotet samtidigt som den atmosfäriska cirkulationen mm gör så att effekterna är dubbelt så stora nära polerna. Effekterna blir smältande isar och smältande tundra och till slut nås en punkt, kallad ”Tipping point”, där temperaturökningarna blir självförstärkande.

Det innebär att oavsett vilka utsläppsminskningar vi lyckas med i våra samhälleliga aktiviteter – transporter, mat, uppvärmning, elanvändning – så fortsätter avsmältning och upptining i Arktis och Antarktis länge till. Det blir något av ett självspelande piano som låter allt värre och riskerar sluta i kraftigt försämrade förutsättningar för odling, vattenbrist, ohälsosamt höga temeperaturer mm. Även om dessa scenarier inte direkt blir svåra för Jämtland är det en global solidaritetshandling att vi tar ansvar att minimera våra utsläpp av växthusgaser.

Det låter lite som katastrofscenarier, jag som bara vill hjälpa till vid Skidskytte-VM, varför måste jag förhålla mig till detta i mitt frivilliguppdrag? Stora idrottsevenemang, liksom konserter och mycket annat som samlar mycket folk innebär alltid en miljöbelastning då många transporterar sig, det äts och dricks mycket, och det ska belysas och värmas upp mm. Ett Världscupevenemang samlar tiotusentals besökare och därför är vi en viktig samhällsaktör i Östersund och Jämtland. Om vi tar ansvar för vår påverkan kan vi få andra att följa efter. Vi som på ett fantastiskt sätt bidrar till Världscupens genomförande älskar ju skidskytte, och pålitliga vintrar. Därför vill vi arbeta för en klimatneutral Världscup.

Vårt Hållbarhetsarbete är heltäckande, det innebär att förutom det miljömässiga så berör arbetet också den sociala och ekonomiska hållbarheten. Det är en samverkan mellan de tre områdena men här berörs bara det miljömässiga perspektivet. De två andra perspektiven kan du läsa om i planen.

Hållbarhetsplan

Vi hoppas att Du kan ta dig tiden att läsa vår Hållbarhetsplan, följ länken Hållbarhetsplan Världscup 2019 för att läsa hela dokumentet. Den är indelad i sju områden och här följer ett utdrag i kortversion hur den styr oss alla som arbetar för att Biathlon Events kan genomföra en Världscup att känna stolthet över:

Område Transporter

 • Alla våra fordon drivs med det förnybara bränslet (förutom skotrar) HVO 100 från Colabitoil. Det är tillverkat av bl. a slakterirester och minskar bilens koldioxidpåverkan med 90%.
 • Vid våra resor under 60 mil använder vi alltid tåg, när det alternativet finns. Om alternativet flyg är det enda logiska så klimatkompenserar vi utsläppen. På samma sätt om vi trots allt kör en ”fossilbil”.
 • Funktionärer reser gratis på ackrediteringen med stadsbussarna i anslutning till uppdraget.
 • Såväl SJ som Norrtåg har rabatterade tåg/biljettpaket för långväga besökare.

Mat och dryck

 • Vi drar ner på mängden nötkött, i våra funktionärs-/media och aktivas restauranger och bygger på med mer vegetabilier.
 • Vi arbetar aktivt för att minimera matsvinn genom att begära förbeställning av måltider samt att låta ev. överbliven tillagad mat bli ”matlådor”
 • Allt kaffe är KRAV- och rättvisemärkt. Drycker är i huvudsak sockerfria varianter och kranvatten tillhandahålls i stället för buteljerat vatten.

Returhantering och Avfall

 • Vi talar ogärna om avfall, vi ser resurser i det mesta. Det innebär tydliga returstationer med sortering i olika fraktioner.
 • De engångsmaterial vi tvingas använda, t ex i några av de tillfälligt uppbyggda restaurangerna, tas om hand för cirkulation.
 • Inom de aktivas vallazon begär vi separering för korrekt omhändertagande av alla fluorprodukter.

Energi

 • En stor sparsamhet i elanvändningen så att standbylägen mm undviks för datorer och kontorsmaskiner. Lampor släcks i tomma rum.
 • All ”teknisk ström” för högintensiv belysning och TV-sändningar utgörs av förnybar el. Detta är en unik lösning för Östersund där vi har bannlyst dieselelverk.
 • De flesta av de tillfälligt uppbyggda tälten värms med fjärrvärme. Där det tekniskt sätt inte varit möjligt värms de med förnybar el.

Förbrukningsvaror

 • De större plastpersedelpåsar som aktiva normalt får nya varje dag, ersätts av personliga påsar för hel perioden i cirkulerat material.
 • Vi minimerar antalet tryckta foldrar, nödvändiga utskrifter är dubbelsidiga etc. Tänk- Behöver jag verkligen det här?

Attityd och kunskap

 • Alla funktionärer är bärare av våra hållbarhetsmål och berättar för besökare och andra om varför det här är viktigt för oss och uppmuntrar alla besökare att ta med sig inspiration in i sin vardag hemma och på arbetsplatser
 • Vi är öppna och transparenta med det vi gör och är medvetna om att allt vi vill inte kommer att lyckas fullt ut, då bugar vi och lär oss för att bli bättre nästa gång.

Synpunkter och förbättringsidéer

Vi uppskattar att Du tagit dig tid och läst om världscupens hållbarhetsarbete. Vi vill gärna ha din återkoppling. Vad tycker du? Vad kan göras bättre till en annan gång? Har du fått några kommentarer från besökare eller andra, vad sa dom?

Bästa hälsningar från allas er hållbarhetsinspiratör:

Ulf von Sydow, e-mail: ulf.vonsydow@skidskytte.se

2021-03-04T11:57:34+00:00