Gruppledare

Alla funktionärgrupper har en gruppledare, den personen som är din närmaste informatör. Se till att ha den personens kontaktuppgifter sparad på din telefon. Förslagsvis både mail och telefonnummer.

Söker du kontakt med någon annan gruppledare kan du alltid ta hjälp av Funktionärservice, som har de senaste uppdaterade kontaktlistorna, alternativt helpdesk@skidskytte.se

2019-09-20T14:53:08+00:00