Praktiska detaljer

Kläder

Jobbar du minst 7 dagar får du erbjudande att köpa loss ditt funktionärsställ när du hämtar ut det.

Det gör du på FUNKTIONÄRSSERVICE nere på NYA FERRYS

Jobbar du mindre antal dagar eller inte vill köpa ut det får du låna ett ställ.

Biljetter

Som funktionär får du två biljetter till den 7 mars i Grillsvängen som du kan dela ut till dina anhöriga/vänner. Dessa biljetter får du via din gruppledare. Du har också möjlighet att handla entrébiljetter och veckopass till 20% rabatt. Bokning görs via bokningskod som mailas ut med bokningsinstruktion. Det går också bra att handla biljetterna via Visit Östersund. Serviceavgift på 20 kr tillkommer.

Ackreditering

Din ackreditering är en värdehandling som du ska hålla hårt i under evenemanget. Bär alltid ditt ackrediteringskort väl synligt och visa upp det för dina ackrediteringskamrater.

Gruppledare hämtar hela gruppens ackrediteringar på Östersundsarena om inget annat sägs. Dessa tider är det bemannat och de är redo att ta emot dig:

Dag                              Datum                                   Tid

Måndag                      4 mars                              09:00-20:00

Tisdag                          5 mars                             09:00-18:00

Onsdag                        6 mars                             09:00-18:00

Torsdag                        7 mars                            10:00-18:00

Fredag                          8 mars                            10:00-18:00

Lördag                          9 mars                            10:00-16:30

Söndag                       10 mars                            10:00-16:30

Måndag                      11 mars                            10:00-16:00

Tisdag                          12 mars                           10:00-16:00

Onsdag                        13 mars                           10:00-17:00

Torsdag                        14 mars                           10:00-18:00

Fredag                          15 mars                          10:00-16:00

Lördag                          16 mars                          10:00-17:00

Söndag                         17 mars                          10:00-16:00

Anti-Drogplan

Som arrangör för VM har vi ett ansvar gentemot våra gäster. Genom att vi som arbetar med evenemanget är restriktiva mot alkohol, narkotika eller andra droger kan vi kvalitetssäkra vårt arrangemang och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för våra funktionärer och gäster. Alla ska med djupt förtroende känna sig välkomna till vårt evenemang. Tänk på att funktionär som bär evenemangets officiella funktionärskläder är att betrakta som en funktionär i tjänst. Vad innebär detta? Det är inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad/påverkad av narkotika inom all verksamhet som sker i vår regi.

Mat

En funktionär i tjänst har rätt till måltider på vår egen restaurang ”Ferrys” och dessa är förbeställda av din gruppledare. Vänligen respektera era kamrater som är i tjänst så maten inte tar slut för de som för den aktuella dagen förtjänat den. Under 2019 inför vi ett biljettsystem för luncherna på Ferrys. Anledningen är att minska matsvinnet på sikt och på så sätt uppfylla våra hållbarhetsmål.

Matbiljetter beställs av gruppledaren via mail till Eva Stambej, uthämtning sker i vår helpdesk på sekretariatet av ansvarig gruppledare. Gruppledaren delar ut matbiljetter inom sin grupp till funktionären, lunch erhålls mot överlämnad biljett på Ferrys.

2019-02-14T15:33:09+00:00