Parkeringar

Som funktionär finns det P-plats för din bil på planen nedanför Litsvägen.

Ingen parkering får således ske vid Arctura, inom stadionområde eller inom inhägnat område, utan speciellt parkeringstillstånd.

Vänligen respektera detta! Om du av någon anledning behöver parkera din bil på annan plats vänligen kontakta Säkerhetschefen Bertil Åström 070-317 94 25.

2021-11-26T12:21:06+00:00