Parkeringar

Som funktionär finns det P-plats för din bil på planen nedanför Litsvägen och bakom läktaren.
Du parkerar på den sida av stadion som är närmast ditt arbetsområde. Din gruppledare kommer att informera var det är!

Ingen parkering får således ske inom Slakteriområdet eller inom inhägnat område, utan speciellt parkeringstillstånd.. Vänligen respektera detta! Om du av någon anledning behöver parkera din bil på annan plats vänligen kontakta Säkerhetschefen Bertil Åström 070-317 94 25.

2021-03-07T18:08:02+00:00