Parkeringar

Som funktionär finns det P-plats för din bil på planen mellan ICA MAXI och Jämtkraft Arena.

Kom ihåg att visa ditt ackrediteringskort för vakten.

Ingen parkering får således ske inom Slakteriområdet eller inom Skidstadion. Vänligen respektera detta! Om du av någon anledning behöver parkera din bil på annan plats vänligen kontakta Säkerhetschefen Åke Hjelm på tfn 070-607 43 90.

Parkeringskarta >>

Parking map >>

2019-02-20T16:21:28+00:00