Mediapolicy

Vårt önskemål när det handlar om media är att de ska trivas här i Östersund och vilja skriva positiva nyheter. Inte endast om skidskyttetävlingarna utan också om andra saker som berör vår stad och Jämtland. Deras rapportering från Östersund är den bild som sprids världen över. Tillsammans hjälps vi åt att bidra till den bilden!

Får du en fråga från en journalist som handlar om ditt uppdrag, vad du gör, hur det är att vara funktionär osv, svara ärligt och i positiva ordalag.

Om vi hamnar i någon form av kritisk situation, till exempel inställd tävling, sjukdom eller annan händelse är det viktigt att korrekt information når ut. Hänvisa då till mediaansvarig Jessica Bollnert eller OC-president Patrik Jemteborn. Att spekulera, tro eller tycka är aldrig bra i en sådan situation.

Vi brukar få höga betyg för vårt hjärtliga värdskap (mycket tack vare ER!) och det ska vi fortsätta sträva efter.

Så kan det se ut när vi gör ett bra jobb med media från hela världen:

2019-09-02T08:38:37+00:00