Försäkring

Via RF har vi en olycksfallsförsäkring som är tecknad med Folksam för alla funktionärer under arbetstid. Se gärna över din egen försäkring då din personliga egendom (glasögon, mobiltelefoner, kameror, kläder etc.) måste försäkras av dig själv. Vid eventuell skada anmäl detta omedelbart hos funktionärsservice vid infopint eller bod nr15. Här finns blanketter för skadeanmälan. Arrangören Biathlon Events AB ersätter inte personlig egendom som förstörts i samband med funktionärsuppdraget

2019-11-14T17:45:36+00:00