Hållbarhet

Alla funktionärer är bärare av vår hållbarhetsvision och vi hoppas du hjälper till att förmedla detta i alla möten med våra besökare, aktiva – media – publik.

Varför arbetar vi så mycket med hållbarheten?

Ingen av oss har undgått att klimatet inte är stabilt över lång tid. Vi märker alla att antalet varmluftsinbrott på vintern, med tö och isiga trottoarer, har blivit vanligare nu än under 1900-talet. Det internationella politiska arbetet har gjort en överenskommelse om att undvika en global temperaturökning över 2 grader Celsius med sikte på att det ska stanna vid 1,5 grader, den s.k. Parisöverenskommelsen. Dessa mål gäller för hela klotet samtidigt som den atmosfäriska cirkulationen mm gör så att effekterna är dubbelt så stora nära polerna. Effekterna blir smältande isar och smältande tundra och till slut nås en punkt, kallad ”Tipping point”, där temperaturökningarna blir självförstärkande. Det innebär att oavsett vilka utsläppsminskningar vi lyckas med i våra samhälleliga aktiviteter – transporter, mat, uppvärmning, elanvändning – så fortsätter avsmältning och upptining i Arktis länge till. Det blir något av ett självspelande piano som låter allt värre och slutar i outhärdlighet!

Det låter lite som katastrofscenarier, jag som bara vill hjälpa till vid Skidskytte-VM, varför måste jag förhålla mig till detta i mitt frivilliguppdrag? Stora idrottsevenemang, liksom konserter och mycket annat som samlar mycket folk innebär alltid en miljöbelastning då många transporterar sig, det äts och dricks mycket, och det ska belysas och värmas upp mm. Eftersom Skidskytte-VM räknar med att samla över 100 000 besökare är vi en viktig samhällsaktör i Östersund och Jämtland. Om vi tar ansvar för vår påverkan kan vi få andra att följa efter. Vi som på ett fantastiskt sätt bidrar till VM-genomförandet älskar ju skidskytte, och pålitliga vintrar. Därför vill vi skapa ett klimatneutralt VM.

Vårt Hållbarhetsarbete är heltäckande, det innebär att förutom det miljömässiga så berör arbetet också den sociala och ekonomiska hållbarheten. Det är en samverkan mellan de tre områdena men här berörs bara det miljömässiga perspektivet. De två andra perspektiven kan du läsa om i planen.

Hållbarhetsplan

Ny hållbarhetsplan har under en tid tagits fram av evenemangets hållbarhetsinspiratör och organisationskommitten, kommer inom väldigt kort att presenteras här. 

Vi hoppas att Du kan ta dig tiden att läsa vår Hållbarhetsplan. Den är indelad i sju områden och här följer ett utdrag i kortversion hur den styr oss i Biathlon Events AB/Skidskytte-VM 2019:

Område Transporter

 • Alla våra fordon drivs med det förnybara bränslet (förutom skotrar) HVO 100 från Colabitoil. Det är tillverkat av bl. a slakterirester och minskar bilens koldioxidpåverkan med 90%. Vår transportpartner DB Schenker nyttjar också HVO100.
 • Vid våra resor under 60 mil använder vi alltid tåg, när det alternativet finns. Om alternativet flyg är det enda logiska så klimatkompenserar vi utsläppen. På samma sätt om vi kör en ”fossilbil”.
 • Funktionärer reser gratis på ackrediteringen med stads- och länsbussar i anslutning till uppdraget
 • Det går en gratis elbuss-shuttle mellan Stortorget och Arenan i anslutning till tävling för åskådare
 • Såväl SJ som Norrtåg har rabatterade över-dagen tåg/biljettpaket för långväga besökare

Mat och dryck

 • Vi minskar mängden nötkött, mot tidigare år, i våra funktionärs-/media och aktivas restauranger. Måltiderna klimatredovisas för kund och alla erbjuds möjligheten att frivilligt klimatkompensera för sina måltider via swisch.
 • Vi arbetar aktivt för att minimera matsvinn genom att begära förbeställning av måltider samt att låta ev. överbliven tillagad mat bli ”matlådor”
 • Såväl vegetariska/klimatsmarta rätter, liksom vilträtter, serveras i publikområdena
 • Allt kaffe är KRAV- och rättvisemärkt. Drycker är i huvudsak sockerfria varianter.

Returhantering och Avfall

 • Vi talar ogärna om avfall, vi ser resurser i det mesta. Det innebär tydliga returstationer med sortering i olika fraktioner.
 • De engångsmaterial vi tvingas använda, t ex i några av de tillfälligt uppbyggda restaurangerna, tas om hand för cirkulation.
 • Inom de aktivas vallazon begär vi separering för korrekt omhändertagande av alla fluorprodukter.

Energi

 • En stor sparsamhet i elanvändningen så att standbylägen mm undviks för datorer och kontorsmaskiner. Lampor släcks i tomma rum.
 • All ”teknisk ström” för högintensiv belysning och TV-sändningar utgörs av förnybar el. Detta är en unik lösning för Östersund där vi har bannlyst dieselelverk.
 • De flesta av de tillfälligt uppbyggda tälten värms med fjärrvärme. Där det tekniskt sätt inte varit möjligt värms de med förnybar el.

Förbrukningsvaror

 • De större plastpersedelpåsar som aktiva normalt får nya varje dag, ersätts av personliga påsar för hel perioden i cirkulerat material.
 • Aktivas nummervästar samlas in och dels vidare till ungdomsverksamhet i länet

Attityd och kunskap

 • Alla funktionärer är bärare av våra hållbarhetsmål och berättar för besökare och andra om varför det här är viktigt för oss och uppmuntrar alla beskare att ta med sig inspiration in i sin vardag hemma och på arbetsplatser
 • Vi är öppna och transparenta med det vi gör och är medvetna om att allt vi vill inte kommer att lyckas fullt ut, då bugar vi och lär oss för att bli bättre nästa gång.

Synpunkter och förbättringsidéer

Vi uppskattar att Du tagit dig tid och läst om Skidskytte-VM´s hållbarhetsarbete. Vi vill gärna ha din återkoppling. Vad tycker du? Vad kan göras bättre till en annan gång? Har du fått några kommentarer från besökare eller andra, vad sa dom?

Skidskytte VM´s hållbarhetsinspiratörer:

Sara Nordstrand, e-mail: saranordstrand@hotmail.com

Ulf von Sydow, e-mail: ulf.vonsydow@skidskytte.se

2019-11-14T18:42:36+00:00